Чабанова Анастасия
Чабанова Анастасия

Менеджер HR

HR-консалтинг орталығының менеджері, HR-жобалар: бағалау және аттестациялау шараларын (сынақ сұрақтарын, сауалнамаларды, қызмектердің кәсіби білімін бағалауға арналған кейстерді) жасайды және жүзеге асырады, сонымен қатар кадрлық резервті құру және дайындаумен. Сабақтастық жоспарын жасаумен, қызметкердің ісін бағалаумен айналысады.
Барлық деңгейдегі қызметкерлерді (соның ішінде компания топ-менеджерлерін) құзыреттілік бойынша және ассесмент-орталықтары бойынша құрылымдық сұхбат өткізудің, жеке даму жоспарларын жасаудың, жұмылдырылуына қатысты сауалнама өткізу қорытындыысн талдау және есебін жазудың, қызметкерлерді кешенді бағалаудың негізгі дағдыларын меңгерген
ҚазУЭФМТ-ті «Есеп және аудит» мамандығын, Гумилев атындағы ЕҰУ «Халықаралық қатынастар» мамандығын бітірген.
Психометрика құралдары (SHL, Ontarget, Saville, TalentQ), Бағалау орталықтарын жүргізу (SHL, Formatta), құзыреттіліктер бойынша сұхбат (SHL) сертификаттары бар.

Байланыс