;
Тіркелу аяқталды! Барлық сұрақтар бойынша біздің әлеуметтік жүйедегі парақшаларымызға жазыңыздар!
ДАРЫНДЫ ЖАСТАРДЫ
ДАМЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Для выпускников ВУЗов
2016, 2017, 2018  года

ҚАТЫСУШЫ

ТӘЛІМГЕР

АЙНАЛЫМ

КОМПАНИЯ

БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ТӘРТІБІ